Logeo Usługi geodezyjne Świdnica
Logeo Geodezja Świdnica

Mapy do celów projektowych

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Podziały nieruchomości

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Ustalenie/okazanie granic nieruchomości

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Tyczenie obiektów budowlanych

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Mapy inwentaryzacji powykonawczej

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Aktualizacja danych Ewidencji Gruntów i Budynków

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Pomiary objętości

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Pomiary powierzchni zasiewów

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Zdjęcia z drona

Więcej
Logeo Geodezja Świdnica

Modele 3D

Więcej