Logeo Usługi geodezyjne Świdnica
Logeo Geodezja Świdnica

Mapy do celów projektowych

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Podziały nieruchomości

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Ustalenie/okazanie granic nieruchomości

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Tyczenie obiektów budowlanych

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Mapy inwentaryzacji powykonawczej

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Aktualizacja danych Ewidencji Gruntów i Budynków

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Pomiary objętości

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Pomiary powierzchni zasiewów

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Zdjęcia z drona

Read more
Logeo Geodezja Świdnica

Modele 3D

Read more